Naša spoločnosť:

G – MAX, s.r.o. vznikla v roku 2010 za účelom vysporiadavania nezaplatených záväzkov po splatnosti u rôznych ekonomických subjektov. Sme mladý, flexibilný a dynamický tím, ktorý pracuje rýchlo a efektívne. Našu prácu charakterizuje vysoká miera precíznosti, orientácia na výsledok a obchodného partnera. Našou činnosťou zlepšujeme Vaše cash-flow. Naša spoločnosť pozostáva z odborníkov z oblasti správy a inkasa pohľadávok s viacročnými skúsenosťami, kreativitou a schopnosťou pružného prístupu k Vašim požiadavkám.
 

Ponúkame Vám:

Vymáhanie pohľadávok s vysokou mierou úspešnosti. Na profesionálnej úrovni pre Vás zabezpečíme nasledovné služby:

• Preverenie obchodných partnerov (dlžníkov), analýza vymožiteľnosti pohľadávky
• Vymáhanie pohľadávok – mimosúdne inkaso pohľadávky
• Odkupovanie pohľadávok
• Mandátna správa
• Právne inkaso a právne služby
 

Referencie:

Vladimír Dunda ZDRAVZAR, Slovenský Grob
 
CHRYMA s. r. o., Trenčín
 
AGENDA s.r.o., Liptovská Osada
 
S Vašimi požiadavkami nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať...

G - MAX, s. r. o.

Vajnorská 1357/70
Bratislava 831 04
IČO: 45 361 070
Tel.: 02/20745297
Mobil: +421 905 745 296
E-mail.: